O firme RENYI

Cestná doprava v každom prípade je aj otázkou dôvery. Pre nás je dôležité, aby si zákazník bol istý, že nám zverený tovar sa vždy dostane na miesto určenia v perfektnom stave a v stanovenom čase. K tomu je nevyhnutné, aby sme mali k dispozícii stále modernejšie prostriedky, pomocou ktorých môžeme zabezpečiť stále väčšiu istotu pri dopravnej činnosti.

Naša firma bola založená v roku 2005 za zohľadnenia týchto cieľov, odvtedy je pre nás charakteristický neustály vývoj, čo pre nás zabezpečuje, aby Vaša zásielka využitím nášho spoľahlivého vozového parku pomocou našich skúsených spolupracovníkov sa bezpečne a rýchlo dostala do ktorejkoľvek oblasti Západnej Európy. 

Cookies

RÉNYI s.r.o.

Kútniky 635
929 01 Dunajská Streda

031 552 41 07, renyi@renyi.sk