Vozový park

Našu flotilu tvoria predovšetkým ťahače so zaradením do kategórie EEV emisií a návesy typu Berger Light a Schwarzmuller, ktoré zodpovedajú najprísnejším normám Európskej únie, okrem toho ich vlastná hmotnosť je mimoriadne nízka, preto hmotnosť užitočného nákladu môže byť aj 27 ton. Bezchybný technický stav našich vozidiel zabezpečujú výhradne autorizované značkové servisy.

Okrem toho sme schopní pružne reagovať na špeciálne požiadavky našich partnerov. Zabezpečujeme pre nich transport nákladov s nadmernými rozmermi, s nadmernou hmotnosťou, nebezpečných nákladov ako aj nákladov s vysokou hodnotou.

Naše vozidlá v priemere majú ložný priestor 90m3 a ich úložný náklad je max. 27 ton. K doprave zabezpečujeme uzavreté alebo plachtové plošinové návesy.

Cookies

RÉNYI s.r.o.

Kútniky 635
929 01 Dunajská Streda

031 552 41 07, renyi@renyi.sk