Oblasti činnosti

Naša činnosť obsiahne prevažne územie Západnej Európy – od Veľkej Británie až po Sicíliu – prepravu však najčastejšie zabezpečujeme na trase Nemecko – Taliansko. Na tejto trase sme preto schopní splniť objednávky našich zákazníkov vo výnimočne krátkej lehote a za veľmi výhodných podmienok.


Každé naše vozidlo je vybavené na určenie aktuálnej polohy satelitným telematickým systémom Styletronic.

RÉNYI s.r.o.

Kútniky 635
929 01 Dunajská Streda

031 552 41 07, renyi@renyi.sk